MEMÒRIA  D’ACTIVITATS  D’ASPERGER  NewLIFE 

( GENER – DESEMBRE 2018)

 

Podéu descarregar-vos el document en PDF fent clic al següent enllaç:   MEMÒRIA TÈCNICA 2018 
 
L’Associació Asperger New Life amb NIF G-67076331  neix a Barcelona el mes d’Octubre de 2017, a iniciativa d’un grup de famílies de joves amb TEA/Asperger sense discapacitat intel·lectual. Està ubicada al districte de Sants-Montjuic, concretament al barri del Poble Sec, tot i que està oberta a rebre demandes de qualsevol família o adult amb TEA independentment del seu lloc de residència.  
Aquesta Associació neix amb la missió de contribuir a la millora de la qualitat de vida de les persones amb TEA i les seves famílies i especialment dels joves i adults amb la Síndrome d’Asperger.
Les línies bàsiques d’actuació d’Asperger New Life són les que es detallen a continuació:
 • Conscienciació i sensibilització de l’entorn comunitari.
 • Empoderar al col·lectiu a partir de les seves capacitats i talents. - Promoure una vida plena, digna i independent.
Els serveis que l´Associació Asperger New Life ofereix des dels seus inicis són:
 • SAF NewLIFE: Servei d’atenció a famílies amb la finalitat de donar informació, orientació, assessorament i suport partint d’una visió professional.  Atenció individual, familiar i grupal de caire professional.  Promoció de l’ajuda mútua, d’empoderar a les famílies com agents de canvi i defensa dels drets del col·lectiu.
 
 • ASPI-ESPAI JOVE NewLIFE: Activitats d’oci i lleure inclusiu dirigides a adolescents i joves amb TEA/Asperger sense discapacitat intel·lectual ni trastorn mental. Activitats realitzades a la comunitat amb el suport de professionals que tenen formació específica amb TEA.  Objectius lúdics, terapèutics i socials (desenvolupament de les habilitats socials, relacions d’amistat, valors, ajuda mútua). Les activitats: culturals, artístiques, esportives, benestar i salut, gastronòmiques, contacte amb la natura, medi ambient, relaxació, etc.   Dins de l’ASPI-ESPAI JOVE hi ha el TEArtístic (arts escèniques, cinefòrum, arts plàstiques, circ, literatura, musica, dansa, fotografia, activitats de promoció de la salut i el benestar...)  ApoderaTEA (espai destinat a empoderar les habilitats dels i de les joves amb TEA amb activitats organitzades i facilitades per elles mateixes i dirigides i obertes a la població en general) i ViatjaTEA (Programa de estades de vacances o caps de setmana i ponts).  Els grups de joves estan formats per un màxim de 8 persones i que tenen un acompanyament realitzat per part d’un equip de persones facilitadores/monitores (especialistes en TEA: dels àmbits de la psicologia, integració o educació social) i persones voluntàries.
 
 • SupporTEA EntredogS NewLIFE. Teràpia grupal assistida amb gossos.  Objectiu: treballar la gestió emocional i les habilitats socials. Facilitadores: Professionals de la psicologia especialitzades en TEA i teràpia assistida amb animals.
 
 • Programes d´entrenament per a la transició a la vida adulta.
 
Objectius donar SUPORT al: 
 • Entrenament previ a viure de manera independent. Aquest entrenament està dirigit a adolescents i joves que conviuen encara amb els seus familiars, o a joves que ja estan vivint de forma independent.
 • Viure de forma independent (sol o sola, o bé, compartint pis amb altres joves amb TEA).
 
Desenvoluparem:
 - MÓDULS TEORICOPRÀCTICS PER APRENDRE A DESENVOLUPAR UNA VIDA INDEPENDENT.
L’entrenament serà grupal i es farà a un pis i en comunitat.
Exemples d’aquests mòduls dissenyats en format de tallers:
. Taller d’alimentació sana.
. Taller d’hàbits saludables. 
. Taller de cuina bàsica.
. Taller de rebosteria.
.Taller: com cuidar de la nostra salut. Demanar cita a professionals de la medicina i/o infermeria. Especialistes: dentista, ginecologia,... 
. Taller: “Com cuidar el nostre cos”.
. Taller de com fer la compra bàsica. Aliments, roba i calçat.
. Taller de tasques domèstiques (ús de la rentadora, rentavaixelles, planxa, maneig de les escombraries,, ús d´aparells domèstics: planxa, aspiradora, con mantenir el pis net, com endreçar els armaris...).
. Gestió econòmica domèstica.
. Mobilitat. Ús del transport públic. Com orientar-se a l’espai. 
. Activitats d´oci. Com gestionar el temps.
. Taller: “Com trobar feina?” ( elaboració currículum, com encarar una entrevista de feina,...).
. Taller: “Habilitats socials”.
. Taller: “Com trobar una parella afí”.
. Taller: “Com preparar un viatge”.
 
 • Creació de AdiTEA New Life. Equip interdisciplinari d’atenció integral a domicili. Pot actuar en domicilis on el jove conviu amb
la seva família o en domicilis en els quals visquin sols o que hi convisqui habitatge amb altres joves TEA o neurotípics.
 • Gestió de pisos supervisats.
 • Creació d´una Entitat Tutelar pel col·lectiu TEA.
 
 • Activitats de Sensibilització de caire comunitari.
 
 • Formació i docència. Pla de pràctiques.
 
 • Voluntariat social.
 
ACTIVITATS REALITZADES DURANT L’ANY
2018: 
SAF ( Servei d’atenció a famílies)
Durant aquest any 2018, el SAF ha estat portat per una professional de Treball Social (voluntària no remunerada) que és la Coordinadora tècnica de l’Associació. Les seves funcions han estat les següents:
 • Establir les línies d’actuació de l’Associació, concretar els plans, programes i coordinar els projectes.
 • Organitzar i planificar les activitats en tots els àmbits.
 • Seleccionar els recursos humans.
 • Acollir les demandes de les famílies i de les persones usuàries del servei.
 • Acollir les demandes del voluntariat social.
 • Planificar i administrar els recursos materials i econòmics conjuntament amb el Secretari de l’Associació i en consulta amb la professional referent de l’assessoria de projectes i de l’assessoria laboral (serveis externs).
Durant l’any 2018 hem disposat d’un despatx cedit pel CAP Les Hortes de Poble Sec per atendre les demandes de les famílies i dels usuaris i de les usuàries.
Al SAF s’hi ha atès un total de:  16 famílies (majoritàriament mares de joves amb TEA) i 10 joves i adults amb TEA. 
S’han realitzat 17 entrevistes d’acollida; 35 entrevistes d’assessorament (informació sobre els recursos existents, tràmits administratius i legals, queixes de mala praxis, situacions de bulling, informació de serveis de l’Associació, recursos de vida independent ). 
Les poblacions de procedència de les famílies són: Barcelona ciutat (de diferents districtes), Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa, Sabadell, Blanes, Lloret de Mar, Malgrat de Mar, Santa Susanna, Mollet del Vallés,  Viladecans. Concretament del districte SANS-MONTJUIC: 5.
Molts casos s’han atès i gestionat per via telefònica (no estan comptabilitzats). Aproximadament s’han atès: 80 trucades.
Vam realitzar la primera reunió de la
COMISSIÓ DE VIDA INDEPENDENT (20/5/18) a la qual hi van assistir 5 famílies.
I es va realitzar una reunió amb les famílies participants a la Primera Jornada de l’Associació Asperger New Life. Van  assistir: 6 famílies.
 
PREVISIÓ I MILLORES PEL 2019 DEL SAF:
 • Mantenir les hores d’atenció individual a les famílies per part de la professional de Treball Social. Possibilitat d’inici de la tasca de manera remunerada.
 • Realitzar com a mínim tres reunions anuals de la comissió de Vida Independent.
 • Realitzar tres assemblees generals amb les famílies, com a mínim amb les més implicades.
 • Potenciar grups de treball per Comissions.
 • Potenciar grups terapèutics conduits per una persona professional. (Cuidar al cuidador).
 • Impulsar programa de RESPIR FAMILIAR.
 • Impulsar la participació de les famílies en tasques concretes de l’Associació (col·laboració en estands, venda de loteria, articles New Life, difusió, sensibilització...).
 • Col·laboració de professional de l’{mbit jurídic (advocada).
 • Impulsar com a mínim 3 Xerrades/col·loquis anuals tenint en compte els temes d’interès de les famílies. Inici d’un cicle de xerrades en relació a la Vida Independent i previsió del futur. Temes: Protecció legal de les persones amb TEA. Figures jurídiques.  Entitats Tutelars. L’assistent personal. Transició a la vida adulta. Habitatge amb suport. 
  -------------------------------------------------------------------------------------  
ASPI-ESPAI JOVE NEW LIFE
Aquest espai s’inicia de forma regular al mes d’agost del 2018. Amb anterioritat s’han organitzat les següents activitats:
 • Casal Jove de Nadal 18 : Assisteixen 6 joves.
 • Sessions de cine-fòrum (Gener a Maig 18): Assisteixen 15 joves.
 • Celebració St. Joan (24/6/18): 6 joves.
Durant el mes d’Agost es realitzen activitats alguns dies entre setmana degut a trobar-nos en el període de vacances. Pel que fa a la resta de mesos, les activitats només tenen lloc els caps de setmana i també durant els dies festius. Les activitats són escollides tenint en compte la participació dels i de les joves. El funcionament que s’ha creat és a través d’un grup de whatsApp.
 
Espai Jove Agost 18:
. Parc Tibidabo: 6 joves. 
. Viatge  en vaixell port Barcelona: 4 joves.
. Sortida a Cubelles: 4 joves.                      .      Escape      room:      4       joves.
. Cine Las Arenas: 4 joves.
.Sortida             a            Marineland
(Palafolls): 4 joves.
. Espectacle de nit (Improshow):
4 joves.
. Bolera: 6 joves.
. Cine Las Arenas: 6 joves.
.Sortida        gastronòmica        a restaurant italià: 
4 joves.
. Espectacle nocturn ( Màgia): 6  joves.        
. Sortida a Font Màgica Montjuic: 4 joves.
 
 • Espai Jove Setembre 18:
. Parc aquàtic Water World (Lloret de Mar): 6 joves.
. Cine: 6 joves.
. Rocòdrom La Fuixarda: 5 joves.
. Sortida a la natura La Floresta: 3 joves.
. Espectacle nocturn ( monòleg): 3 joves.
. Festival Agobi. Jocs tradicionals japonesos.  Heiku: 6 joves.
. Sortida gastronòmica. Japonès: 6 joves.
. Sortida a la natura: 4 joves.
 
 
 • Espai Jove Octubre 18:
. Cine: 4 joves.
. Espai TEArtístic. Taller Manualitats especial Halloween: 3 joves.
. Sortida al zoo de Barcelona:  4 joves.
. Escape-room: 5 joves.
. Sortida al Poble Espanyol especial Halloween: 4 joves.
. Espai TEArtístic. Taller de Teatre: 3 joves.
 
 • Espai Jove Novembre 18:
. Cine: 4 joves.
. Espai TEArtístic. Taller de Circ: 3 joves.
. Sortida gastronòmica. Pizzeria italiana: 4 joves.
. Sortida al karaoke Viva Voz: 3 joves.
. Espai TEArtístic. Taller de Teatre: 4 joves.
. Festival del Joc DAU: 5 joves.
 
 • Espai Jove Desembre 18:
. Espai TEArtístic. Taller de Teatre:3 joves.
. Bolera: 4 joves.
. Cine: 5 joves.
. Làser-Tag: 7 joves.
. Tarda de jocs de rol: 9 joves.
. Cine: 10 joves.
. Escape-room: 6 joves.
. Taller de risoteràpia: 6 joves.
. Festa de Cap d’Any: 10 joves.
 
S’han realitzat un total de 70 activitats i s’han beneficiat 30 joves (majors de 16 anys i menors de 35 anys).  D’aquests 30 joves, 15 assisteixen amb regularitat a les activitats.
S’han realitzat 6 Assemblees de joves durant l’any per planificar, consultar i organitzar les activitats anuals.
  
ESPAI ApoderaTEA NewLIFE:
            Al darrer trimestre de l’any 2018 s’ha iniciat aquest espai.
             S´han realitzat  dos tallers:
             TALLER 1 (Novembre 18): “POSA COLORS A LES TEVES               EMOCIONS”.  Toni Pérez. Assisteixen: 8 persones.
             TALLER 2 (Desembre 18): “POSA COLORS A LES TEVES EMOCIONS”. Toni Pérez. Assisteixen: 12 persones.
 
ViatjaTEA NewLIFE:
 • ESTADA DE SETMANA SANTA ( Lloret de Mar). Del 30/3/18 al 1/04/18). Assisteixen 6 joves amb 2 professionals.
 • ESTADA D´ESTIU (Les Tallades, Vic). Del 29/7/18 al 5/8/18). Assisteixen  6 joves amb 1 professional i 1 voluntària.
 • ESTADA DE TARDOR -  HALLOWEEN ( 1 al 4 de Novembre 2018). Assisteixen 4 joves amb 1 professional i 1 voluntària.  
 
PREVISIÓ I MILLORES DEL ASPI-ESPAI JOVE NEW LIFE:
El principal objectiu per l’any 2019 és aconseguir noves vies de finançament per tal de que la majoria de joves que mostren interès a les activitats que es porten a terme, puguin beneficiar-se de les activitats d’oci inclusiu i de TEArtístic.
Mantenir les activitats tots els caps de setmana de l’any, i poder oferir activitats d’oci inclusiu durant els períodes de vacances ( Juliol, Agost, primera setmana de Setembre, Nadal i Setmana Santa) enfocades a la població juvenil i adolescent. Potenciar les activitats a la natura i de benestar i salut (senderisme, natura, parc aventures,...) així com les de convivència. 
Potenciar les activitats artístiques, ampliar els centres d’interès. Oferir a preus assequibles el Taller de Teatre i consolidar un grup de joves que puguin posar en escena tot allò treballat (teatre social, teatrefòrum). Realitzat tallers de cant, hip-hop o dansa urbana). Ampliar els tallers ( literatura o escriptura creativa, taller de moviment i expressió a través del moviment del cos, artteràpia, musicoteràpia, mindfulness i tècniques de relaxació ).  Sortides a spa o balnearis. 
Realitzar viatges més ambiciosos sol·licitats per les persones que assisteixen a les activitats com per exemple: anar a Setmana Santa a Madrid a veure el musical del Rei Lleó, o a La Ciutat de les Arts a València.  Potenciar més  estades de cap de setmana per afavorir la convivència.  
Respecte als tallers ApoderaTEA, el propi col·lectiu ha fet arribar un seguit de propostes que es detallen tot seguit:
 • GENER: Taller de CAPOEIRA.
 • FEBRER: Taller: “Parlem de VALORS HUMANS”, a través del cine Disney.
 • MARÇ: Taller: “El procés de dol i pèrdua. Vivències d’una persona amb TEA”.
 • ABRIL: Taller: “Com entendre les etiquetes dels aliments.
Additius i conservants”.
 • MAIG: Taller: “Com fer un curtmetratge”.
 • JUNY: Taller: “Les relacions de parella. Com trobar una parella afí?”
 • JULIOL: Taller: “Coach a la feina”.
 • AGOST: Taller: “Constel·lacions Familiars”.
 • SETEMBRE. Taller: “Cultura japonesa”.
 • OCTUBRE: Taller: “Conductes cíviques a la ciutat”.
 • NOVEMBRE: Taller: “Maquillatge de terror”.
 • DESEMBRE: Taller: “Egipte”. o Taller: “Les grans religions. Punts en comú”.
-----------------------------------------------------------------------------------
 
ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ/TREBALL COMUNITARI:
 • Participació a un documental vers l’autisme de Betevé (18 d’Abril. Dia Internacional de l’AUTISME). Documental en el qual participa la Presidenta de l’Associació amb la seva filla amb TEA i les professionals de Entredogs. Març 2018.
 • Adhesió a la Federació Catalana d’AUTISME. Participació a l’Assemblea al mes d’Abril i visita al Centre de Recursos per l’Autisme de Manresa.
 • Participació al grup GAM(Ajuda mútua de famílies amb adolescents).
 • 1a Jornada Associació Asperger New LIFE al Centre Cívic El Sortidor de Poble Sec. 12/05/18. Assisteixen 75 persones.
 • 2a Jornada Associació Asperger New Life en acció, al Centre Cívic El Sortidor de Poble Sec. 2/06/18. Assisteixen 55 persones.
 • Presentació de la Associació a la Coordinadora d´Entitats del Poble Sec (Juny 2018).
 • Sessió clínica CAP Les Hortes. Presentació de l´Associació a professionals del CAP. Dra. Ma Jesus Clavero i Alicia Campos.
5/6/18. Assisteixen 15 professionals del CAP.
 • Participació a la Fira d’Entitats del Poble Sec amb un estand i una entrevista a Ràdio Sants. 9/6/18.
 • Entrevista a la ràdio (Cadena Ser) per part de la Presidenta de l’Associació. Octubre 2018.
 • Reunió informativa amb les professionals de Serveis Socials de Poble Sec. Octubre 2018.
 • Reunió informativa a Serveis Socials de Sants. Octubre 2018.
 • Xerrada/Col·loqui: “Discapacitat versus neurodiversitat”. Lloc: Hortasavinyà (Tordera). Estand. A càrrec de Coordinadora de l’Associació Asperger New Life.
 • Participació al documental de TV3 i FECA “Peixos d´aigua salada”. Filmació al pis de l’Associació Asperger New Life.
 
Previsió i millores per l’any 2019:
Durant l´any 2019 s’ha de continuar amb la difusió de l´Associació pel districte Sants-Montjuic (escoles de primària, IES, CAPS, ludoteques, espais familiars, CAPSM, CSMIJ,...). Realitzar noves Jornades de sensibilització. (dona i autisme, vida independent...).
Espai de creativitat artístic de difusió on puguin participar diferents persones joves amb TEA amb activitats artístiques. 
FORMACIÓ:
No s’han realitzat activitats formatives.
La coordinadora de l’Associació ha participat  a una conferència organitzada per l’Associació Asperger Catalunya amb la Dra. Amaia Hervàs en relació al TEA a l’edat adulta.
També a una conferencia/col·loqui durant la qual s’ha tractat el Bulling i Ciberbulling en TEA per part
 
PRÀCTIQUES:
Una alumna de la Fundació Pere Tarrés va realitzar les seves pràctiques com a monitora de Lleure a la nostra Associació a Espai
Jove durant els mesos de Setembre, Octubre i Novembre del 2018
 
VOLUNTARIAT:
Durant l’any 2018 hem realitzat una campanya per a la captació de persones voluntàries. 
Han participat 10 voluntaris i voluntàries (realitzen serveis de suport a l’atenció directa a Espai Jove en activitats d’oci inclusiu i a SuporTEA Entredogs New LIFE acompanyant a teràpia a alguns dels nostres joves. 
 D´altra banda, una jove usuària de la nostra Associació amb TEA va realitzar un servei de voluntariat social al Casal infantil La Colombina durant els mesos de Juliol i primera quinzena de Setembre i durant les vacances de Nadal.  Per l’any 2019 hi ha previst una formació específica per l’equip de voluntariat, a més de continuar fent difusió per a la captació de joves. A més, hi la previsió que un jove més pugui fer pràctiques com a monitor de lleure a La Colombina.
 
 
SupporTEA Entredogs New Life:
S´han realitzat dos tallers de voluntària de Associació New llenguatge caní durant els mesos Life. 
de Maig i Juny. Hi van assistir 15 joves.
Al mes de Setembre es va iniciar la teràpia grupal assistida amb gossos fins al mes de
DESEMBRE. Sessions d’una hora i mitja de durada (dues vegades al mes). 
Hi han participat 4 joves. 2 professionals d’ Entrelazadogs,
 
1 psicòloga de pràctiques i 1
 
De cara al proper any, continuarem amb aquest programa de teràpia assistida grupal amb gossos, però hem de buscar vies de finançament per abaratir els costos de les sessions i aconseguir més participants. Poder aconseguir un grup de joves i altre de adolescents.
 
 
 
RECURSOS HUMANS:
Durant l’any 2018, s´ha contractat per obra i serveis a tres professionals (1 psicòloga, 1 psicòleg i 1 integrador social), amb funcions de monitoratge especialitzat.
Han col·laborat dues talleristes de La Colombina al taller de teatre, circ, manualitats i risoteràpia.
També han col·laborat les dues psicòlogues d’ENTREDOGS per la teràpia grupal amb gossos.
La resta de professionals han col·laborat com a voluntaris i voluntàries (treballadora social, informàtic). El Secretari de l’Associació és informàtic i ha elaborat i ha dissenyat la web (encara en construcció). De cara a l’any 2019, es preveu la construcció i posada en marxa de la botiga online amb la venda de productes exclusius NewLIFE. Necessitat d´un professional auxiliar administratiu per portar la comptabilitat de l’Associació.
 
PROGRAMA DE VIDA INDEPENDENT:
 
Durant l’any 2018 no s’ha pogut realitzat cap activitat dintre d´aquest programa. Però durant l’any 2019 hi ha la previsió d’iniciar el programa de Vida Independent i de transició a la vida adulta.
Aquest programa té tres eixos:
 • Tallers d’entrenament a la vida independent. (realitzats en Centres Cívics o en un pis ). Taller per treballar les Activitats de la Vida Diària –AVD- (Taller de cuina, taller de tasques domèstiques, com l’ús de la rentadora, fer el llit, fer una maleta, rentar els plats, escombrar,...), taller de gestió econòmica, taller per realitzar compres (aliments, roba..), taller de cura de la salut,  taller de ús del transport públic i orientació en el medi,  taller de recerca de feina, taller de higiene personal, taller ens anem de viatge, entre d’altres). 
 • Creació de AdiTEA (EQUIP INTERDISCIPLINAR D’ATENCIÓ
DOMICILIARIA ESPECIALITZAT EN LA ATENCIÓ A PERSONAS AMB TEA).  
 • Gestió tècnica de pis amb suport.
 • Creació futura d’una entitat tutelar.
 • Figura de l’assistent personal pel col·lectiu TEA.
 Durant l’any 2019 posarem en pràctica la primera fase del programa: Tallers de entrenament a la VIDA INDEPENDENT i aconseguir vies de finançament.
 

 

 

 

Scroll to top